Artsen Centrum voor Borstreconstructie Claudia Willems Drs John H. Sawor Drs Marleen Meesters-Caberg Prof Dr Rene R.W. J. van der Hulst Drs Stefania Tuinder Drs Andrzej Piatkowski

Algemene informatie

Borst amputatie

De amputatie van de borst is een ingrijpende gebeurtenis nadat is vastgesteld dat er een kwaadaardig gezwel in de borst aanwezig is of een voorstadium. Ook familiaire belasting (BRCA gen) kan een reden zijn voor amputatie omdat het risico op het ontstaan van borstkanker te groot is. Afhankelijk van de soort kanker, de grootte en andere factoren zal er een amputatie of borstsparende ingreep uitgevoerd worden. Het starten van hormonen, chemotherapie en bestraling zijn eveneens zaken die rondom de amputatie kunnen spelen. De algemeen chirurg, radiotherapeut en oncoloog zijn de specialisten op dit gebied. Zij zullen afhankelijk van uw situatie met u bespreken wat er in uw individueel geval dient te gebeuren. Indien er duidelijkheid ontstaat over de therapie ontstaat pas de vraag of wens tot borstreconstructie.

 

Nieuwste techniek bij borstreconstructie

Sedert begin jaren negentig zijn de zogenaamde perforatorlappen ontwikkeld. Dit betekent dat weefsel op hele kleine bloedvaatjes gebruikt kan worden om elders in het lichaam functie of vorm te herstellen. Voor de borstreconstructie betekent dit dat weefsel van de buik gebruikt kan worden om een borst te maken, zonder dat spier meegenomen wordt. De bloedvaatjes worden minitieus tussen de spieren uit geprepareerd, waarbij de spier intact blijft. Deze methode heet de DIEP methode. Vroeger werd een groot deel van de spier meegenomen, waardoor vaak buikwandzwakte ontstond (de TRAM methode). Dit is tegenwoordig niet meer nodig. Jarenlange ervaring, en het wekelijks verrichten van een of meerdere van deze ingreep hebben geresulteerd in steeds betere resultaten met relatief weinig complicatierisico. Ook indien er te weinig buikvet aanwezig is zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld van bil of bovenbeenregio om borsten te maken.

Middels geavanceerde technieken proberen wij de gewenste grootte van borst te reconstrueren, waarbij met name een natuurlijke contour wordt hersteld. Ook indien beide borsten moeten worden gereconstrueerd biedt de techniek of de aangeboden alternatieven een uitkomst. Eventueel is het mogelijk om in dezelfde sessie als de amputatie een reconstructie te ondergaan, maar reconstructie in een latere fase is ook zeer goed mogelijk.

Directe of indirecte reconstructie

De keuze om direct of pas later een reconstructie te laten verrichten is voor elke vrouw anders. Wanneer de diagnose borstkanker is gesteld dient er heel veel, vaak in relatieve korte tijd, te gebeuren. Veel vrouwen kiezen pas later, als de behandeling voor borstkanker achter de rug is, voor een borstreconstructie. Een onmiddellijke borstreconstructie heeft als voordeel dat, indien de huid gespaard kan worden, deze gebruikt kan worden voor de reconstructie. Het is niet altijd mogelijk een directe reconstructie met eigen weefsel te verrichten omdat de borstkanker vaak op korte termijn behandeld dient te worden en het logistiek niet altijd mogelijk is de reconstructie in dezelfde operatie te verrichten. Soms kan dan een (tijdelijke) oplossing met protheses een oplossing zijn. Ook indien u al eerder een reconstructie met prothese heeft gehad, maar hier niet tevreden over bent of klachten heeft kan een reconstructie middels eigen weefsel een oplossing zijn. De chirurg en plastisch chirurg kunnen met u bespreken of u kandidaat bent voor een onmiddellijke reconstructie.

Gebruik implantaten (protheses) of eigen weefsel (autologe reconstructie)

De keuze om voor implantaten of eigen weefsel te gaan is afhankelijk van de voorkeur van de patient. Een reconstructie met eigen weefsel is een complexere ingreep welke 4-5 uur (enkelzijdig) of circa 7 uur (dubbelzijdig) duurt, terwijl een reconstructie met protheses ongeveer 1 a 2 uur duurt. Daar staat tegenover dat op de langere termijn patienten met protheses vaker geopereerd moeten worden vanwege lekkage of andere problemen met protheses. Omdat de operatie waarbij gebruik gemaakt wordt van protheses korter is kunnen patienten sneller naar huis. Eigen weefsel voelt natuurlijker aan en past zich aan indien iemand gewicht verliest of bijkomt.

Lymfoedeem

Lymfoedeem van de bovenste extremiteiten is een veel voorkomende complicatie na een borstkanker behandeling. Voor meer informatie over lymfoedeem >>

Verzekering

De meeste verzekeringen vergoeden een borstreconstructie. Het is wel verstandig vooraf toestemming te vragen voor vergoeding.

 

Borstreconstructie