Artsen Centrum voor Borstreconstructie Claudia Willems Drs John H. Sawor Drs Marleen Meesters-Caberg Prof Dr Rene R.W. J. van der Hulst Drs Stefania Tuinder Drs Andrzej Piatkowski

Borstreconstructie implantaten

Indien niet gekozen wordt voor het reconstrueren van de borst met eigen weefsel kan er ook een reconstructie met implantaten gebeuren. Afhankelijk van de situatie (onmiddellijke reconstructie, voldoende huid)  zal de huid al dan niet eerst moeten worden opgerekt. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde tissue expansie. Tissue expansie betekent dat de huid wordt opgerekt door een implantaat in te brengen welke in de loop van tijd opgevuld wordt met vloeistof zodat er steeds meer rek op de huid komt. Als er na verloop van tijd voldoende huid is kan het definitieve implantaat worden ingebracht. Meestal wordt hiervoor een anatomische, druppelvormige prothese gebruikt. Soms kan onmiddellijk de definitieve prothese worden ingebracht (bij onmiddellijke reconstructie en kleine borsten bijvoorbeeld) Het is niet altijd mogelijk een reconstructie met protheses te verrichten. Indien de huid bijvoorbeeld bestraald is, kunnen de complicatie risico’s te hoog worden.